Spelbild.

Spelbild från första dagen. Tack Janne, Svein, Cindy och Anne-Lene för all er hjälp och stöd!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *