Bilder

Bilder från 2015 med Anne-Lie Rinisland:

Bilder från 2013, 2014 och 2015 med Nina Grawender, svenska damlandslaget:

Bilder Banco do Brasil 2010, 2011, 2012, 2013 (spelpartner Isabel Grael, Tatiana, Raquel Ferreira, Shalyn, Pri Lima):

Swedish Beach Tour 2013 med Tora Hansson:

Sommaren som var på Swedish Beach Tour 2010 (med Jessica Sandberg och Naiana), 2011 (med  Raquel Ferreira):

bilder från 2010 och 2011 tagna av Jacob Birgerson samt från Swedish Beach Tour

Lite annat smått och gott: